Garantievoorwaarden

Rob's Accessoires biedt tenzij anders vermeld 1 jaar garantie op alle nieuwe producten. Gebreken welke bij normaal gebruik zijn opgetreden en onder de garantievoorwaarden vallen worden kosteloos herstelt. Mocht een product niet gerepareerd kunnen worden dan wordt indien mogelijk een vervangend product geboden.

Wanneer de klant een product ter reparatie verzendt moet het van een verpakking zijn voorzien waardoor transportschade niet kan optreden.

Op deze garantievoorwaarden kan geen aanspraak worden gemaakt wanneer:

  • het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud of wanneer deze slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • verandering in of aan het product zijn aangebracht;
  • gebreken ontstaan zijn door het niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
  • beschadiging met opzet of door grove onachtzaamheid is ontstaan;
  • Rob's Accessoires niet tijdig gelegenheid en/of tijd is gegund voor onderzoek en herstel van het gebrek.

Indirecte kosten, veroorzaakt door het niet gebruik kunnen maken van het defecte product, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De kosten van het verzenden naar Rob's Accessoires zijn voor de klant. Rob's Accessoires stuurt de klant het gerepareerde of nieuwe product kosteloos retour.